QUÈ ÉS LA BIOMASSA?

QUÈ ÉS LA BIOMASSA?

Parlem sobre

QUÈ ÉS LA BIOMASSA?

La biomassa és aquella matèria orgànica d’origen vegetal o animal, incloent els residus i desfets orgànics, susceptible de ser aprofitada energèticament. Les plantes transformen l’energia radiant del sol en energia química a través de la fotosíntesi, i part d’aquesta energia queda emmagatzemada en forma de matèria orgànica.Es considera biomassa a un grup de productes energètics i matèries primeres de tipus renovable que s’originen a partir de matèria orgànica formada per via biològica.

Queden doncs fora d’aquest concepte els combustibles fòssils i les matèries orgàniques derivades d’aquests (els plàstics i la majoria dels productes sintètics) ja que, tot i que aquells van tenir un origen biològic, la seva formació va tenir lloc en temps remots. La biomassa és una energia renovable d’origen solar a través de la fotosíntesi dels vegetals. A la figura adjunta es pot veure la situació de la biomassa dins de les energies renovables.

SEGONS LA DIRECTIVA 2003/30 / CE: BIOMASSA ÉS “FRACCIÓ BIODEGRADABLE DE PRODUCTES DE REBUIG I RESIDUS PROCEDENTS DE L’AGRICULTURA, SILVICULTURA I DE LES INDÚSTRIES RELACIONADES, AIXÍ COM DE LA FRACCIÓ BIODEGRADABLE DE RESIDUS INDUSTRIALS I MUNICIPALS”.

De forma general es pot dir que qualsevol definició de biomassa ha d’englobar principalment dos termes: orgànic renovable. Els factors responsables d’afavorir la biomassa com a font energètica són:

  • L’encariment del preu del petroli.
  • L’augment de la producció agrícola.
  • Necessitat de buscar usos alternatius a la producció agrícola.
  • Canvi climàtic.
  • Possibilitat d’utilitzar els coneixements científics i tècnics per optimitzar el procés d’obtenció d’energia.
  • Marc econòmic favorable per al desenvolupament de plantes que utilitzen biomassa com a combustible, gràcies a les subvencions a la producció que reben les plantes generadores d’energia amb aquesta font.
  • Dificultat normativa per desenvolupar un altre tipus de projectes, deixant a la biomassa com l’alternativa més raonable per rendibilitzar una inversió econòmica.
comparteix aquesta noticia en:

També et pot interesar

¿INTERESSAT EN ALGUN PRODUCTE?

TROBARÁS EL QUE NECESSITES

PARLEM-NE

ESCRIU-NOS TROBARÁS EL QUE NECESSITES